Disclaimer voor KoopHetInNederland.nl

Als u meer informatie wenst of vragen hebt over de disclaimer, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per e-mail op info@koophetinnederland.nl

Alle informatie op deze website – www.koophetinnederland.nl – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. KoopHetInNederland.nl. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u neemt op de informatie die u op deze website vindt (KoopHetInNederland.nl.), is strikt op uw eigen risico. KoopHetInNederland.nl. is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Via onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is gegaan.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en voorwaarden hebben die buiten onze macht liggen. Zorg ervoor dat u het Privacybeleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” nakijkt voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Disclaimer specifiek voor de door medewerkers van KoopHetInNederland.nl verzonden E-mails:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. KoopHetInNederland.nl. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.

If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. KoopHetInNederland.nl. accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Mochten wij de disclaimer updaten of wijzigen, dan worden die wijzigingen hier prominent vermeld.

Wordt sponsor van KoophetInNederland
Wilt u van KoopHetInNederland Hoofdsponsor (1 bedrijf ) of Sponsor (maximaal 5 bedrijven) worden?

Stuur dan voor meer informatie een mail naar adverteren@koophetinnederland.nl en wij nemen contact met u op.

  • adverteren@koophetinnederland.nl
Wilt u op KoopHetInNederland.nl adverteren?

Stuur dan voor meer informatie een mail naar adverteren@koophetinnederland.nl en wij nemen contact met u op.

  • adverteren@koophetinnederland.nl
1 op de 3 krijgt kanker
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 117.000 mensen kanker. De kans is groot dat ook jij iemand kent.

Nieuwe en betere behandelingen zorgen ervoor dat kankerpatiënten meer tijd krijgen. ​Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Elke soort kanker is een andere ziekte met een eigen behandeling. Hoe ontstaat kanker? Wat zijn de overlevingskansen?

Dankzij donaties kan KWF ruim 500 onderzoeken naar kanker financieren. Een gemiddeld onderzoek kost al gauw € 500.000 en duurt zeker 4 jaar.

Kijk op KWF.nl en steun het KWF.

Voor ieder nieuw lid doneert Koop Het In Nederland € 2,50,- aan het KWF.

Bent u journalist of een andere vertegenwoordiger van de media en heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze woordvoerder, Jurriaan Brusse. We verlenen graag onze medewerking.
  • +31 (0)6 54 350 164
  • info@koophetinnederland.nl